10KM Runathon by Satsang Pariwar Youth Wing 2020
02/02/2020

     
     
Male
LH-Male
PosNameTimeNet Time
1Aadi Thapar00:22:1400:22:14
(00:22:03)
00:22:03
2Yash Udyawar00:22:2800:22:28
(00:22:07)
00:22:07
3Dayanand Dipak Chavan00:23:1400:23:14
(00:23:02)
00:23:02
4Suraj Yadav00:23:2500:23:25
(00:22:49)
00:22:49
5Kushagra Kothari00:24:0600:24:06
(00:22:37)
00:22:37
NON-LH-Male
PosNameTimeNet Time
1Gaurav Kotian00:19:5000:19:50
(00:19:37)
00:19:37
2Rajesh Gurav00:21:0100:21:01
(00:20:32)
00:20:32
3Abhay Pimpale00:25:0000:25:00
(00:24:47)
00:24:47
4Dhaval Bhaskar Mody00:26:0500:26:05
(00:25:51)
00:25:51
5Shivansh Sharma00:26:3900:26:39
(00:26:28)
00:26:28
Female
LH-Female
PosNameTimeNet Time
1Aditi Sharma00:25:2300:25:23
(00:25:08)
00:25:08
2Lopamudra Kar00:26:3700:26:37
(00:26:30)
00:26:30
3Shital Shegokar Lahane00:31:0400:31:04
(00:29:29)
00:29:29
4Priyanka Kar00:32:2600:32:26
(00:32:10)
00:32:10
5Madhu Khandal00:33:0300:33:03
(00:31:43)
00:31:43
NON-LH-Female
PosNameTimeNet Time
1Vidya Redekar00:33:1100:33:11
(00:32:57)
00:32:57
2Harshitha Kamath00:35:0300:35:03
(00:33:34)
00:33:34
3Anjali Jain00:37:5900:37:59
(00:37:19)
00:37:19
4Manar Lakdawala00:40:3200:40:32
(00:39:33)
00:39:33
5Bhawana Kumari00:42:0000:42:00
(00:41:18)
00:41:18
fb