IMA Doctors' Olympics 2021 Nashik
28/10/2021

     
     
Male
PosNameTime
1Arman Chacko (#102)00:48:33
2Karthick Raja (#108)00:54:48
3Dr Faizan Ahmed Ansari (#104)01:09:27
4Ajay Surwade (#101)01:12:57
PosNameTime
1Sujay Heranjal (#163)00:49:52
2Dr Veeresh (#128)00:50:11
3Abhijit Ranaware (#115)00:53:27
4Prafful Vishwanath Jatale (#134)00:55:14
5Prashant S Deore (#135)00:55:16
6Dr Kl Azad (#122)00:58:52
7Rahul . (#136)01:01:09
8Sagar Kakatkar (#138)01:01:31
9Sanjeev Desai (#141)01:04:05
10Tushar Godbole (#146)01:05:08
PosNameTime
1Pravin Gaikwad (#153)00:50:50
2Ram Kulkarni (#154)00:51:28
3Naveen Rana (#152)00:56:55
4Manohar Jadhav (#167)01:12:29
5Dr. Nitin Ravate (#150)01:29:21
PosNameTime
1Subbarao . (#164)00:55:34
2Diwakar Jangluji Bhoyar (#158)01:00:38
3Mukesh Omprakash Agrawal (#161)01:17:43
4Dr R S Somani (#159)01:24:33
5Bidari . (#166)01:37:54
Female
PosNameTime
1Shalaka Bahadkar (#519)00:51:34
2Dr Shilpa Date (#512)00:51:37
3Dhruti Govindbhai Bhagat (#506)01:04:24
4Dr Archana Khairnar (#507)01:16:43
5Dr. Neeti Soni (#515)01:17:41
6Pritika Choudhary (#518)01:19:16
7Dr Riya Rahul Chopde (#511)01:20:47
8Dr.Shital Jagannath Mogal (#516)01:25:02
9Shreekala Kakatkar (#520)01:25:42
PosNameTime
1Arati Gaikwad (#523)00:59:17
PosNameTime
1Dr.Bimla Devi (#525)01:25:40
fb