Ahmednagar Double Hill Half Marathon 2021
21/11/2021

     
     
Male
NameNet Time
Pankaj Ravalu (#2011)01:34:05
Shiv Wadhwa (#2008)01:57:45
Ashwin Kadekar (#2006)02:13:20
Atharva Pardeshi (#2009)02:32:40
Suraj Ghayal (#2010)02:37:35
NameNet Time
Malikarjun Parde (#2023)01:26:16
Bhushan Bhatiya (#2019)01:32:26
Nitin Ghorpade (#2034)01:58:58
Bharet Deora (#2030)01:59:32
Atul Patil (#2039)02:05:33
NameNet Time
Sunil Shinde (#2046)01:43:33
Pramod Kuchekar (#2049)01:53:40
Zavareh Nagarwalla (#2044)02:23:20
Mahesh Mulay (#2047)02:36:00
Manoj Tiwatane (#2048)02:43:28
Female
NameNet Time
Pallavi Moog (#2002)02:15:25
NameNet Time
Aparna Kuchekar (#2003)02:55:55
fb