KCAA Marathon 2021
28/11/2021

     
     
Male
NameTime
Gaurav Pal (#15)01:30:23
NameTime
Piyush Vadu (#2114)01:30:22
Digeshkumar Thorat (#2105)01:41:07
Iftekhar Khan (#2107)01:42:54
Kamlesh Rohit (#21)01:54:24
Manoj Kumar (#2111)02:00:58
Female
NameTime
Manishaben Varli (#2109)01:52:11
Manjula Benal (#2110)02:28:49
Binita Kashyap Mistry (#27)02:29:31
Mohini Paravin bhai Patel (#2123)02:48:49
fb