10KM Runathon by Satsang Pariwar Youth Wing 2020
02/02/2020

     
     
Male
LH-Male
PosNameTimeNet Time
1Aadi Thapar00:22:1400:22:03
2Yash Udyawar00:22:2800:22:07
3Dayanand Dipak Chavan00:23:1400:23:02
4Suraj Yadav00:23:2500:22:49
5Kushagra Kothari00:24:0600:22:37
NON-LH-Male
PosNameTimeNet Time
1Gaurav Kotian00:19:5000:19:37
2Rajesh Gurav00:21:0100:20:32
3Abhay Pimpale00:25:0000:24:47
4Dhaval Bhaskar Mody00:26:0500:25:51
5Shivansh Sharma00:26:3900:26:28
Female
LH-Female
PosNameTimeNet Time
1Aditi Sharma00:25:2300:25:08
2Lopamudra Kar00:26:3700:26:30
3Shital Shegokar Lahane00:31:0400:29:29
4Priyanka Kar00:32:2600:32:10
5Madhu Khandal00:33:0300:31:43
NON-LH-Female
PosNameTimeNet Time
1Vidya Redekar00:33:1100:32:57
2Harshitha Kamath00:35:0300:33:34
3Anjali Jain00:37:5900:37:19
4Manar Lakdawala00:40:3200:39:33
5Bhawana Kumari00:42:0000:41:18
fb